Управителен съвет

Управителен съвет на Научното дружество на българистите в Републики Молдова

1.​ Д-х.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ – председател

2.​ Доц., д-р Надежда КАРА – заместник-председател

3.​ Д-х.и.н. Николай РУССЕВ – заместник-председател

4.​ Зоя КАСАПОВА – секретар

5.​ Д-р Иван ДУМИНИКА

6.​ Доц., д-р Елена РАЦЕЕВА

7.​ Надежда ДИМИТРОВА

Председсател на Научното дружество на българистите

ЧЕРВЕНКОВ Николай Николаевич

   Николай Николаевич ЧЕРВЕНКОВ е роден на 2 януари 1948 година. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников” (1972). С дисертация на тема “Българската емиграция в Румъния и национално-освободително движение в България” (1981) получи степен доктор по история, а после става доктор на историческите науки (доктор-хабилитат) с дисертация на тема „Формиране на българската държавност през Възраждането” (2003). Има научно звание старши научен сътрудник.
От 1972 до 2004 година работи в Академия на науките на Република Молдова, първоначално в Института по история – младши, старши научен сътрудник, зав. отдел „История на Юго-Източните държави”, а после в Института за междуетнически изследвания – водещ научен сътрудник, зав. секция „Българистика”, зам. директор на института. Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Ион Крянга”. Пръв ректор на открития през 2004 година Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак”. От 2010 годна и до сега е и.д. професор в този ВУЗ. Автор и съавтор на повече от 170 научни трудове, включително монографии, редактор и член е на редколегиите на редица научни издания в Молдова и Украйна.

Заместник-председател на Научното дружество на българистите

КАРА Надежда Васильевна

   Надежда Василевна КАРА е родена на 1 януари 1950 година. Завършва филологическия факултет на Кишиневския държавен университет (1972). През 1972 г. завършва Висши курсове за преводачи (българскиезик) в гр. Москва. От 1974 г. работи катопре подавател на катедрата «Руски език» в Кишиневския държавен университет. През 1980-1983 г. завършва аспирантура в Ленинградския държавен университет, защитава докторска диссертация по филология на тема «Език и стил на поученията на Теодоси Печерски». От 1984 до 2007 година работи на катедрата по руска филология на Кишиневския държавен университет като доцент. През 1992 – 1994 г.завършва екстернат по българска филология във Великотърновския университет. От 2007 г. работи като старши научен сътрудник в Института за културно наследство на АНМ, където от 2013 г. завежда сектор «Етнология на българите». От 1989 до 2012 г. е хоноруван доцент в Държавния педагогически университет «И. Крянгъ». Автор и съавтор на повече от 50 научни трудове, до 30 учебници и учебни помогаала по български език и литература.

Заместник-председател на Научното дружество на българистите

загруженное

   Николай Дмитриевич РУССЕВ е роден на 25 март 1958 година. Завършва историческия факултет на Одеския национален университет „И. Мечников”
След дипломирането си работи като учител, директор на Дом на пионерите град Одеса. После работи в Института по история към Академията на науките на Молдова (1987-1998). С дисертаия на тема: «Низовья Дуная и Днестра времени формирования Молдавского и Валашского княжеств. Проблемы истории городов XIII—XIV вв.” става кандидат на историческите науки (доктор по история), а доктор на историческите науки (доктор-хабилитат) става с дисертация на тема „Молдавия во второй половине XIII — первой трети XIV вв. (по данным нумизматики )“. От 1994 г. води широко археологическо изследване в микрозоната „Долен Траянов вал“ в Буджака.
Ученият е ректор (2001—2006), а после професор на Висшата антропологична школа (университет) в Кишинев (ВАШ). Дълги години е хоноруван доцент в Молдовския държавен университет и Кишиневския държавен педагогически университет „Ион Крянга”. С основанието на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак” в 2004 г. е хоноруван професор. Има особен принос в организацията и провеждането на комплексни археологически експедииции на студенти от ВАШ и ТДУ в България. Автор и съавтор на повече от 150 научни трудове, включително монографии. Редактор и член е на редколегиите на редица научни издания в Молдова и Украйна.